HIDROGEOLOGIA

construcció de piezòmetres i dispositius de controlAeroport Girona-Costa Brava. Instal.lació de 3 sondeigs de detecció per a la realització del seguiment i control de pèrdues en un dipòsit d’hidrocarburs i la bona qualitat de l’aigua de l’aqüífer que exploten els pous d’abastament per al consum humà.
treballs en aquesta secció (3):
lithosserveisblog | català francaise español

Josep Maria de Sagarra, 517190 Salt (Girona)Tel. / fax: 972 242 630info@lithosgeotecnia.com
© Lithos Geotècnia 2012