GEOTÈCNIA

infrastructures



Campanya de sondeigs al port de Tarragona. Assitència tècnica a la campanya de sondeigs marins i terrestres al port de Tarragona.




treballs en aquesta secció (8):




lithosserveisblog | català francaise español

Josep Maria de Sagarra, 517190 Salt (Girona)Tel. / fax: 972 242 630info@lithosgeotecnia.com
© Lithos Geotècnia 2012