GEOTÈCNIA

estabilitat de talusosEsllavissament al camp de futbol del F.C. Girona. Campanya de sondeigs per a determinar les solucions constructives per a l’estabilització de les grades del F.C. Girona. Es realitzen estudis i informes previs els anys 2000 i 2004 de caracterització de l’esllavissament a través de campanya pressiomètrica, sondeigs a rotació continua, dilatòmetres de marchetti i penetració estàtica i piezoconus i penetració dinàmica.
treballs en aquesta secció (5):
lithosserveisblog | català francaise español

Josep Maria de Sagarra, 517190 Salt (Girona)Tel. / fax: 972 242 630info@lithosgeotecnia.com
© Lithos Geotècnia 2012