GEOTÈCNIA

patologiesMoviment de la fonamentació a un magatzem per vessaments químics que alteren les propietats dels sòl (la Selva). Realització de sondeigs a testimoni continu, penetració dinàmica i anàlitiques químiques del subsòl per a determinar les conseqüències de l’aixecament del terreny que provoca esquerdes a la façana d’un magatzem i aixecament dels dipòsits a l’interior d’aquest i la contaminació del sòl. Càlculs per a la fonamentació de l’edificació.
treballs en aquesta secció (9):
lithosserveisblog | català francaise español

Josep Maria de Sagarra, 517190 Salt (Girona)Tel. / fax: 972 242 630info@lithosgeotecnia.com
© Lithos Geotècnia 2012