GEOTÈCNIA

patologiesSobrecàrrega a la fonamentació a Sallagosa (Catalunya Nord). Sobrecàrrega a la fonamentació en habitatge unifamiliar centenàri a Sallagosa (Alta Cerdanya). Es realitzen sondeigs d’investigació per a determinar la resistència del terreny i la proposta de recalçament.
treballs en aquesta secció (9):
lithosserveisblog | català francaise español

Josep Maria de Sagarra, 517190 Salt (Girona)Tel. / fax: 972 242 630info@lithosgeotecnia.com
© Lithos Geotècnia 2012